Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27-4-2016)

Η επιχείρηση Round1 δεσμεύεται να διασφαλίζει το απόρρητο των πελατών της. Συμμορφούμενη με τον με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης, έλεγχο από antivirus, firewall κ.λ.π.). Επομένως, η επιχείρηση, ως υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε, υιοθετεί μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία για λόγους διαφάνειας περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω:
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνετε ότι το αποδέχεστε.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου), ο χρόνος και ο λόγος του ραντεβού σας, οι πληροφορίες πληρωμής και το ιστορικό πληρωμών, οι Πιστωτικές πληροφορίες, οι Πληροφορίες Παραγγελίας κλπ.


Ποιοι είναι οι σκοποί τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σας;


Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της εταιρίας Round1” για τους εξής σκοπούς:
την ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για την αγορά προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς,
τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας
την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό, τι αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας Round1” στο τομέα του ηλεκτρονικού τσιγάρου, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS).
Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα προϊόν για τρίτο άτομο, τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου προσώπου που μας έχετε παραχωρήσει θα χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς:
α) διαχείριση της παράδοσης ή/και επαλήθευση της σωστής παράδοσης του αντίστοιχου προϊόντος και 
 β) απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως είτε εσείς είτε το τρίτο πρόσωπο διατυπώσετε.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ως τρόπο πληρωμής για την εξόφληση την κάρτα σας (πιστωτική, χρεωστική κ.λπ.) ή τον PayPal λογαριασμό σας, η εταιρία Round1” σας ενημερώνει ότι δεν αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας. Η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εκάστοτε τράπεζας, η οποία ενδεχομένως να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα σας. Η εταιρία Round1 μεταβιβάζει τα δεδομένα των καρτών σας και του λογαριασμού σας PayPal σε τρίτους (π.χ. τράπεζες) σύμφωνα με τις διεθνείς βασικές αρχές της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και τους λογαριασμούς PayPal. Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να απαιτεί για λόγους ασφαλείας την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας. Θυμηθείτε ότι η ασφάλεια, όταν κάνετε χρήση αυτού του ιστότοπου, εξαρτάται επίσης από τη σωστή χρήση του και από τη διατήρηση ορισμένων εμπιστευτικών κωδικών.


Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τις αγορές σας καθώς και τις ηλεκτρονικές σας αγορές από το e-shop μας, www.round1.gr, για να επεξεργαζόμαστε τις παραγγελίες σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση παράδοσης ή σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων κατά την παράδοση των αντικειμένων σας και για τη διαχείριση των πληρωμών σας. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα δεδομένα σας για να χειριστούμε τα παράπονα και τα θέματα εγγύησης για τα προϊόντα. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας και την επικύρωση της νόμιμης ηλικίας σας για ηλεκτρονικές αγορές και για την επιβεβαίωση της διεύθυνσής σας με εξωτερικούς συνεργάτες. Θέλουμε να σας προσφέρουμε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις πληρωμών και θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση για να μάθετε ποιες εναλλακτικές πληρωμές είναι διαθέσιμες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού πληρωμών σας και των ελέγχων πίστωσης.Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;


Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω και μπορούν να διαβιβαστούν σε εταιρείες για να επικυρώσουν τη διεύθυνσή σας, σε οργανισμούς επικοινωνίας για να σας στείλουν επιβεβαίωση παραγγελίας, σε προμηθευτές αποθήκης και διανομής για την παράδοση της παραγγελίας σας, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την πληρωμή σας, σε πιστωτικούς οργανισμούς αναφοράς για τους ελέγχους ταυτότητας και πίστωσης και σε οργανισμούς είσπραξης οφειλών. Πολλές από αυτές τις δικαιούχες εταιρείες έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.


Χρονικό διάστημα αποθήκευσης προσωπικών σας δεδομένων


Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο είστε ενεργός-η πελάτης-ισσα. Επίσης, λαμβάνουμε υπ’ όψη τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες/ ερωτήσεις και να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης κάποιας αξίωσης.
Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια, ειδοποιώντας σας εγκαίρως.


Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Όταν υποβάλετε αίτηση για πίστωση ως τρόπο πληρωμής, θα εκτελέσουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αίτηση πίστωσης. Έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση, κατόπιν επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας.Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας/ Διεθνής διαβίβαση δεδομένων


Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (“ΕΟΧ”), αλλά μπορούν επίσης να μεταφερθούν και να μεταποιηθούν σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Κάθε τέτοια μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. Για τις μεταφορές εκτός του ΕΟΧ, η εταιρία Round1” θα χρησιμοποιήσει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και την ασπίδα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ως εγγυήσεις για τα συμβόλαια χωρίς τη δέουσα επιρροή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ο/Η χρήστης-ρια – καταναλωτής-ρια (εσείς) εξασφαλίζει δια του παρόντος ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;


Η εταιρία Round1 ως υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση [email protected], με θέμα “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”. Αν κριθεί απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου. Επίσης, για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ή να μεταβιβάσουμε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει σε συνδεδεμένες με την Round1” εταιρείες, τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, κέντρα συλλογής πληροφοριών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες (όπως π.χ. διακρίβωση απάτης, συλλογή λογαριασμών, εταιρικά προγράμματα και προγράμματα ανταμοιβής, προμηθευτές υπηρεσιών τεχνολογίας, διαχείριση οικονομικών συναλλαγών, υπηρεσίες logistics, μεταφορές, διαχείριση παραγγελιών και υπηρεσίες προς τον πελάτη, και/ή ανάλυση των συναλλαγών που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου να παρέχουμε στους χρήστες μας επαρκείς εγγυήσεις στις συναλλαγές αγορών, κλπ) ή που είναι απαραίτητοι για την διαχείριση των αγορών σας. Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας και με την παροχή πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας μας, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε ή/και να μεταβιβάσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στους προαναφερόμενους. Παρέχοντάς μας πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή, άλλως, σε εμάς, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να γνωστοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπως ανωτέρω περιγράφεται. Η ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτή την πρόσβαση/γνωστοποίηση περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών, οι προμηθευτές μπορούν να είναι εγκατεστημένοι σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.


Τα δικαιώματά σας για την προστασία προσωπικών δεδομένα/ Δικαίωμα πληροφόρησης


Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία Round1 , η οποία θα σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι εσφαλμένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα.
Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρία Round1” ανά πάσα στιγμή, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εάν έχετε μια εκκρεμή παραγγελία, η οποία δεν έχει ακόμη αποσταλεί ή αποστέλλεται εν μέρει
  • εάν έχετε μια μη εκκαθαρισμένη οφειλή στην εταιρία Round1, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής
  • εάν έχετε κάνει κάποια αγορά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή σας για τους κανόνες λογιστικής

 

Δικαίωμα περιορισμού:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία Round1 να περιορίσει τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εάν αντιταχθείτε σε έννομο συμφέρον της εταιρίας Round1”. H εταιρία Round1” θα περιορίσει κάθε επεξεργασία τέτοιων δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης του νόμιμου συμφέροντος.
  • εάν ισχυρίζεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, η εταιρία Round1” πρέπει να περιορίσει κάθε επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένου ότι θα επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
  • εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να εναντιωθείτε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων

 


Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;


Λαμβάνουμε την προστασία των δεδομένων πολύ σοβαρά και ως εκ τούτου μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στην διεύθυνση [email protected] για οποιαδήποτε διευκρίνιση . Αν θεωρείτε ότι η εταιρία “Doctor Ant-smoke” επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εσφαλμένο τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθύνετε μια καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.


Ενημερώσεις για την ειδοποίηση περί απορρήτου:


Ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε την ειδοποίηση περί απορρήτου. Η τελευταία έκδοση της ειδοποίησης περί απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Θα κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στην ειδοποίηση περί απορρήτου, για παράδειγμα τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, την ταυτότητα του ελεγκτή ή τα δικαιώματά σας.ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλουμε διαφημιστικές προσφορές, προσφορές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, έρευνες πληροφοριών και προσκλήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, τηλεφωνικών κλήσεων και ταχυδρομείου. Για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία σας από την εταιρία Round1, θα σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες, θα σας προτείνουμε προϊόντα, θα σας στείλουμε υπενθυμίσεις για τα προϊόντα που παραμένουν στο καλάθι αγορών σας και θα σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Όλες αυτές οι υπηρεσίες βασίζονται στις προηγούμενες αγορές σας, σε αυτές που έχετε κάνει κλικ και στις πληροφορίες που μας υποβάλλατε.


Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;


Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τον ταχυδρομικό κώδικα, το φύλο (αν επιλέξετε να μας το παράσχετε), τα προϊόντα και τις προσφορές όπου έχετε κάνει κλικ.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;


Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή της προαναφερόμενων υπηρεσίας και μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτους, όπως σε πρακτορεία μέσων ενημέρωσης και σε τεχνικούς προμηθευτές για τη διανομή φυσικού και ψηφιακού άμεσου μάρκετινγκ. Ποτέ δεν μεταβιβάζουμε, πωλούμε ή ανταλλάσσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους.Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνετε αυτό, η εταιρία Round1″ δεν θα μπορεί να σας στείλει άλλες προσφορές άμεσης εμπορίας ή πληροφορίες που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας.Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;


Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι να αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας. Η διαγραφή τους μπορεί να γίνει με έγγραφο αίτημα μέσω e-mail στο [email protected] ή μέσω του λογαριασμού χρήστη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.round1.gr .

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη και σχετική εμπειρία στην εταιρία Round1″. Θα σας παρέχουμε το ιστορικό παραγγελιών και τις λεπτομέρειες σχετικά με τις παραγγελίες σας και θα σας επιτρέπετε να χειρίζεστε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Θα σας προσφέρουμε επίσης εύκολους τρόπους για να διατηρείτε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες πληρωμής. Περαιτέρω, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε στοιχεία στο καλάθι αγορών σας και να αξιολογήσετε και να αναθεωρήσετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από εμάς. Για να σας παρέχουμε σχετικές προτάσεις προϊόντων, η εταιρία Round1″  θα επεξεργαστεί την πλοήγηση και την περιήγησή σας σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το ιστορικό αγορών και τις αναθεωρήσεις προϊόντων καθώς και τα στοιχεία που υποβάλλατε μέσω του λογαριασμού σας.

Ποια είδη προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε;

Θα επεξεργαζόμαστε πάντα την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης που μας υποβάλετε όταν εγγραφείτε για λογαριασμό της εταιρία Round1″.
Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αν επιλέξετε να μας το δώσετε, όπως στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα, ρυθμίσεις λογαριασμού, κρυπτογραφημένες πληροφορίες κάρτας πληρωμής. 
Θα πραγματοποιήσουμε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εάν κάνετε μια αγορά, όπως το ιστορικό παραγγελιών, τις πληροφορίες αποστολής και το ιστορικό πληρωμών. Θα επεξεργαστούμε επίσης τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με τα cookies σας, όπως το ιστορικό περιήγησης.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;


Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για να σας παράσχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο που χρησιμοποιούμε για τις υπηρεσίες ιστοτόπων και τα εργαλεία ανάλυσης για την αξιολόγηση προϊόντων.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την παροχή σχετικών πληροφοριών για το προϊόν βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας.

Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα διαθέτετε ενεργό λογαριασμό. Έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Αν επιλέξετε να το κάνετε, ο λογαριασμός σας θα σταματήσει να υπάρχει και θεωρείται ανενεργός. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις και εάν υπάρχει ανοικτή διαφορά. Αφού τερματιστεί ο λογαριασμός σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της εταιρίας Round1″, επικοινωνώντας με το [email protected] . Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τα ερωτήματά σας, να αντιμετωπίζουμε τα παράπονα και τα θέματα εγγύησης για προϊόντα και θέματα τεχνικής υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίας, τηλεφώνου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας.


Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που μας παρέχετε, όπως στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες πληρωμής και ιστορικό πληρωμών, Πιστωτικές πληροφορίες, Πληροφορίες Παραγγελίας, αριθμός λογαριασμού ή μέλους, όλη η αλληλογραφία στο θέμα κλπ.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;


Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω. 

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της εταιρίας Round1.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;


Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 5 έτη για αρχεία καταγραφής τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αλληλογραφία για 12 μήνες για τη διαχείριση υποθέσεων, καθώς και για καταγγελίες στο χώρο της επιχείρησης,. τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για 2 χρόνια.


Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στη μεταποίηση βάσει νόμιμου συμφέροντος:


Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της εταιρίας Round1″. Η εταιρία Round1″ δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εκτός αν υπάρχει διαδικασία που υπερισχύει των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή λόγω νομικών αξιώσεων.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;


Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν μπαίνετε σε διαδικτυακό διαγωνισμό μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τον διαγωνισμό, για την επιβεβαίωση και επαλήθευση της ταυτότητας των διαγωνιζόμενων, την επικοινωνία μας με τους νικητές/τις νικήτριες, την παράδοση των δώρων και την παρακολούθηση των παραδόσεων δώρων.


Ποιούς τύποι προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;


Θα επεξεργαστούμε κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, ηλικία καθώς και όλες τις πληροφορίες που υποβάλλονται στο διαγωνισμό.


Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;


Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και στις μεταφορικές εταιρείες για την παράδοση βραβείων.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας όταν επιλέγετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό.

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ρητά και εγγράφως τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνετε, η εταιρία Round1″ δεν θα μπορεί να σας παράσχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;


Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 45 ημέρες μετά τη λήξη του διαγωνισμού.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για την αξιολόγηση, ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών, των προϊόντων και των συστημάτων μας για όλους τους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό, δεν θα αναλύσουμε τα δεδομένα σας σε ατομικό επίπεδο, η επεξεργασία θα γίνεται με ψευδονομικά δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση για να καταστήσει τις υπηρεσίες μας φιλικότερες προς τον χρήστη, όπως η τροποποίηση της διεπαφής χρήστη για την απλούστευση της ροής πληροφοριών ή για την επισήμανση χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας στα ψηφιακά μας κανάλια και για τη βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής, για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας γενικότερα.


Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;


Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, αν έχετε επιλέξει να μας τις δώσετε, όπως αριθμός των πελατών, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ρυθμίσεις λογαριασμού κλπ. Εάν έχετε κάνει αγορά θα επεξεργαστούμε το Ιστορικό παραγγελιών, τις Πληροφορίες αποστολής και το Ιστορικό πληρωμών. Θα επεξεργαστούμε επίσης τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συνδέονται με cookies, ήτοι το ιστορικό περιήγησης.


Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;


Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω.

Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας.Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;


Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο έχετε ενεργό λογαριασμό. Αφού κλείσει ο λογαριασμός, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.


Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας:


Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της εταιρίας Round1″ επικοινωνώντας με το [email protected] . Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τις δικαστικές αποφάσεις και τις αποφάσεις των αρχών. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τη συλλογή και την επαλήθευση των λογιστικών στοιχείων ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες λογιστικής.

Ποιους τύπους προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;


Θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων : αριθμός πελατών, αριθμός παραγγελίας, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, ποσό Συναλλαγής και ημερομηνία Συναλλαγής κλπ.Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;


Η εταιρία Round1. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρείες πληροφορικής που παρέχουν λύσεις συστήματος, καθώς επίσης και με νομικές εταιρείες ή δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων μας.


Ποιο είναι το νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου η εταιρία Round1 να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις.


Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

 

COOKIES

Τι είναι τα cookies;


Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος “τοπικής αποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”.


Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;


Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;


Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;


Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση ορισμένα “cookie τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα “cookies τρίτων” είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;


Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.


Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των cookies; 


Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παραπάνω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “Προτιμήσεων” ή των “Εργαλείων”. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού “Βοήθεια” του προγράμματός σας.Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;Η εταιρία Round1″δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού και διαγραφής των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα “Βοήθεια” στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να λάβετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που αποστέλλεται ένα νέο cookie στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητές μας.